Křest, svatba, pohřeb

Je třeba se domluvit s knězem.

Svátost smíření

Vždy půl hodiny před mší sv. nebo podle domluvy i v jiný termín.

Pohřeb

Možnosti:

1. Mše sv. v kostele, potom uložení do hrobu na hřbitově (hlásí se na faře u Sv. Michala)

2. Mše sv. v kostele, potom odvoz k tichému zpopelnění (hlásí se na faře u Sv. Michala)

3. Poslední rozloučení v krematoriu (je třeba nahlásit na faře u sv. Mořice)