Výuka náboženství začne ve farnosti sv. Michala od  9. září, tak jako v uplynulém roce, všechna 4 oddělení. K prvnímu setkání přijdeme všichni do kostela, ke společnému slavení mše svaté.

           modleni        Výuka náboženství bude probíhat na faře u sv. Michala (Žerotínovo nám. 1, Olomouc). 

                     náboženstvi

 Videa pro prvokomunikanty, kterými můžete s dětmi podpořit přípravu na první svaté přijímání a svátost smíření.

1. Vysvoboď

2. Návrat k milujícímu Otci

3. Svátost smíření 

4. Kostel

5. Modlitba a mše svatá

6. Pokrm, který sytí duši

7. Uzdravení těla

8. Panna Maria