Pokaždé když přistupujete k oltáři, máte štěstí účastnit se velkého gesta lásky Boha, který se chce dávat každému z nás, být nám nablízku, pomáhat nám a dávat nám sílu k dobrému životu. Máte to štěstí, že můžete toto nevýslovné tajemství prožívat zblízka! S láskou, zbožností a věrností konejte své poslání ministrantů. Nepřicházejte do kostela k bohoslužbě s povrchností, ale vnitřně se na mši svatou připravujte!

                                                                                       (papež Benedikt XVI. v promluvě k ministrantům, srpen 2010)

Abychom mohli mluvit o Ježíši s ostatními, je třeba Jej poznat a mít rád, učinit s Ním zkušenost v modlitbě, nasloucháním Jeho slova. To vám usnadňuje vaše liturgická služba, která umožňuje, abyste byli nablízku Ježíši, který je Slovem a Chlebem života. Dám vám jednu radu: evangelium, které slyšíte v liturgii, čtěte také osobně, ve ztišení, a uvádějte jej do svého života. Umožní vám to Kristova láska, které se vám dostává ve svatém přijímání.

                                                                                              (papež František v promluvě k ministrantům, srpen 2014)

Velké amen

Držení misálu

Hlásání  evangelia

Příprava oltáře

Příprava darů

Okuřování darů a oltáře

Gesto rozepjatých rukou

Proměňování

 

vytvořeno ve spolupráci se společnosti ElmiPictures