DSCN3316  Kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci. Skládá se ze tří částí 1. nádoba (kopa), stopka (noha), ořech. Před mší svatou se na kalich položí purifikatorium, pala, složený korporál přikryté kalichovým velem.  DSCN33291

Kalichové velum – slouží k přikrytí kalicha, připraveného ke mši.
       

 obětní miska

 

DSCN3332
   

Obětní miska - miska, ve které se proměňují hostie.

 

Bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným.

 DSCN3317 Pyxida (repositorium) - schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance. Hostie se do pyxidy vkládá v lunule (úchyt ve tvaru půlměsíce) ve které byla vystavena v monstranci. Ukládá se před jejím vystavením v monstranci.
       
DSCN3329 Abak – servisní stolek pro přípravu oltáře.  DSCN3320  Pala - lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky při mši.
       
 ciborium Ciborium - nádoba pro uchovávání Nejsvětější Svátosti ve svatostánku (svatého přijímání pod způsobou chleba). Podobá se kalichu. Bývá pokryt víčkem nebo ciboriovým velem.  DSCN3319 Purifikatorium - bílý obdélníkový kus látky, kterým se čistí obětní miska, kalich, paténa. Bývá označen křížkem.
       
 DSCN3401 Mešní konvičky – dvě liturgické nádobky, ve kterých se k oltáři přináší mešní víno a voda. Mohou mít různý tvar, velikost, většinou jsou ze skla. Bývá odlišeno, která konvička je na vodu a která na víno, aby nedošlo k záměně vína a vody. Buď jsou popsané nebo konvička na víno je barevně odlišena. Konvička na vodu též slouží pro mytí rukou a kalichu.  lžička Liturgická lžička (cochlear) - užívá se k přilití vody do vína, háček na konci rukojeti je k zachycení za okraj kalicha - lžička je pak zavěšena uvnitř kalicha.
       
 kalichové velum Patena –zlatý tácek či miska na hostie.

Kalichová patena - leží při eucharistické modlitbě na kalichu a je na ní položena velká hostie určená pro celebranta.

Patena ke sv. přijímání - se drží pod proměněnou hostií (Tělem Páně) podávanou věřícímu, aby se zabránilo případnému upadnutí hostie či jejích částeček (partikulí) na podlahu a tím jejich znesvěcení.

 DSCN3322 Korporál - čtvercové naškrobené lněné plátno v podobě čtverce, které se klade na oltář pod kalich a misku s hostiemi na nějž se klade Nejsvětější Svátost. Slouží k zachycení drobných částeček nejsvětější svátosti. Skládá se, aby částečky nemohly vypadnout (nejdříve přeložíme dolní třetinu, pak horní, pravou část a nakonec levou část.
       

 DSCN3402

DSCN3403

 Kropenka - Aspersorium - nádoba se svěcenou vodou a kropáčem, kterým se kropí lid nebo žehnané předměty.

Aspergil - kropáč ke kropení svěcenou vodou s dutou prodírkovanou hlavicí ve
které je houba.

 DSCN3318  Lavabo - konvičky s táckem a ručníkem pro mytí rukou kněze.
       
 DSCN3404  Monstrance (ostensorium)- schránka na velkou proměněnou hostii; používá se k vystavování a k žehnání Nejsvětější Svátostí. Slouží ke stejnému účelu jako pyxida, pouze přední a zadní strana je ze skla; hostie je upevněna v lunule. Nejčastěji se používá monstrance barokního typu, ta má tvar slunce, v jehož středu je umístěna hostie.

Lunula (melchizedech) – půlměsíc, který slouží jako držáček na velkou Hostii (v monstranci nebo v pyxidě).

 DSCN2613  Velum k požehnání – pruh látky obdélníkového tvaru. Kněz jej obléká přes ramena a jeho konci si zahaluje ruce při držení monstrance (svátostné požehnání, procesí)Též se jím zahaluje ciborium při přenášení Nejsvětější Svátosti.
       
 DSCN3328  Kadidelnice (turibulum) - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla. Do ní se vkládá kovová miska s rozžhaveným dřevěným uhlím nebo samozápalnými briketami. Na uhlí se sype kadidlo – pryskyřice, která se uchovává v loďce. Používá se k okuřování osob a předmětů při bohoslužbách.

 kadidloo

DSCN3327 

Kadidlo (ture) - vonná pryskyřice, která se získává ze stromu zvaného Kadidlovník pravý, který roste na Blízkém Východě.

Loďka (navicela) - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar.

DSCN3407  Zvonky – používají se při mši svaté u pozdvihování a svátostném požehnání. Zvonky zavěšené v blízkosti sakristie se používají před začátkem mše svaté.  DSCN2575  Svícny – k posazení svící, kdy svíčky jsou zapáleny vždy při mši svaté a při adoraci. Jiné svícny se používají při slavnostním průvodu. Poblíž křtitelnice na vysokém svícnu stojí paškál.
       
 DSCN2576 Křtitelnice - nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody.  DSCN3405 Paškál - velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Krista.
       
 DSCN2579 Ambon - vyvýšené místo s pultem v chrámech ke čtení biblických textů.  DSCN2577 Sedes - sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění.

 

     DSCN2578  Sedile – stoličky pro přisluhující.
 DSCN3326 Svatostánek (tabernaculum, sanctuarium) - místo pro uchovávání Eucharistie  baldachýne Baldachýn - stříška tvořená čtvercovým nebo obdélníkovým kusem pevné látky, na převislých okrajích je často bohatě zdobená. Podpírá se čtyřmi, někdy i šesti tyčemi, na kterých je  baldachýn nesen. Používá se při průvodu o slavnosti Těla a Krve Páně, kdy kněz nese monstranci pod baldachýnem.