MISÁL

DSCN2616Mešní kniha. Obsahuje všechny modlitby ke mši svaté, kromě čtení. Je zároveň uspořádán podle pořadí jednotlivých částí mše svaté a liturgického roku. Pro votivní mše svaté ke cti Panny Marie existuje samostatný misál

 

LEKCIONÁŘ

DSCN2615Obsahuje čtení ze Starého i Nového zákona a žalmy. Název pochází z latinského slova "lectio" = čtení. Jsou v něm obsažena všechna čtení, žalmy, antifony před evangeliem i evangelia, která se čtou při mši svaté.

Má šest dílů:

Neděle (nedělní cyklus A, B, C) a slavnosti Páně.

Všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. = feriální lekcionář

Všední dny liturgického mezidobí od 1. do 17. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).

Všední dny liturgického mezidobí od 17. do 34. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).

Slavnosti, svátky a památky Panny Marie, svatých, o posvěcení kostela. K různým příležitostem např. při pohřbech, děkovných mších svatých.

Pro votivní mše svaté ke cti Panny Marie je vydán zvláštní lekcionář.

ŽALTÁŘ (KNIHA ŽALMŮ)

zaltar iTato, kniha obsahuje notované žalmy s antifonami (odpověďmi). Některé eucharistické modlitby i s notami se požívají při zpívaných mších svatých.

 

PŘÍMLUVY (KNIHA PROSEB)

DSCN3398Tato kniha obsahuje texty přímluv, prosby, pro bohoslužbu slova, které se čtou při mši svaté. Mohou se odlišovat podle diecéze.

 

KANCIONÁL (nepatří mezi liturgické knihy)

DSCN2618Obsahuje písně, které zpíváme při bohoslužbách. Název pochází z latinského slova "cantus" = zpěv.

 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ (direktář)

DSCN3397Pro každý den je uvedena liturgická barva, vyjímky v používání misálu, lekcionáře i Denní modlitby církve (breviáře). Jiná verze je pro varhaníky.

 

BENEDIKCIONÁL

DSCN2614Zde jsou uvedeny žehnací modlitby. Užívá se při různých obřadech žehnání.

 

 

KONCELEBRAČNÍ TEXTY

DSCN3399Část misálu se slovy eucharistické modlitby. Texty se používají v případech, že mši svatou slouží více kněží (koncelebrantů). Většinou česko-latinská verze. S notami jsou koncelebrační texty s notami pro slavnostní mše svaté.

 

DALŠÍ KNIHY

Příručka pro veřejné pobožnosti                  

 

Křestní obřady Svatební obřady Pohřební obřady
DSCN3394 DSCN3396 DSCN3395

Obřady biřmování

Římský pontifikál

Enchiridion odpustků

knihy s texty k adoracím, křížovým cestám, litaniím a jiné