Farní knihovna u sv. Michala vznikla v roce 2004 po zveřejnění myšlenky o. arcibiskupa Jana Graubnera o oživování farních knihoven.

arcibiskupÚvodní slovo otce arcibiskupa v diecézním oběžníku

ACTA CURIAE 2004 - 10

Drazí bratři,

v našem oběžníku nebývají nabídky knih, protože to není obchodní katalog. Dnes se o některých knihách zmíním, protože chci Vaši pozornost přivést k farním knihovnám. Vím, že se dnes málo čte, ale při návštěvách farností vidím, že když se někdo dobře věnuje farní knihovně a vytvoří v ní také dobré přátelské prostředí, lidé přicházejí. Vhodná nabídka knih může pozitivně ovlivnit myšlení lidí a na tom je u nás třeba mnoho pracovat. Kdo jiný než my chce přispět k potřebné změně myšlení? Proto je při nákupu knih dobré myslet nejen na děti a starší lidi, ale také na studenty a nabídnout jim i náročnější četbu, která se sice nebude často půjčovat, ale jinde se k ní lidé nedostanou, a proto je má nabídnout farní knihovna.

Například Matice cyrilometodějská vydala:

Mgr. Vojtěch Vlček: Perzekuce komunistickým režimem mužských řádů a kongregací v období 1948–1964;

Pierre Blet SJ: Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů,

připravuje k vydání:
prof. Dr. B. Zlámal: Příručka českých církevních dějin (objednávka v příloze), nebo Dr. Studený vlastním nákladem vydal knihu: Hledám Boha a svou duši, která je velmi vhodná pro farní knihovny.
V nakladatelství Academia vyšla kniha Dr. J. Šimandla aj.: Jak zacházet s náboženskými výrazy (pravidla pravopisu náboženských pojmů).

Začátek zimního období je vhodnou příležitostí k oživení farních knihoven a k jejich prezentaci...

                                                                                                                                                     + arcibiskup Jan

- toto byl první impuls ke vzniku naší knihovny -

 

   Knihovní fond farní knihovny obsahuje literaturu pro dospělé a literaturu pro děti a mládež, dále je literatura rozdělena na naučnou a beletrii. O hodnotný fond duchovní literatury se zasloužil především o. Antonín Basler, který do farní knihovny převedl svoji soukromou knihovnu. Knihovní fond se stále doplňuje – nákupem i dary. Po deseti letech můžeme konstatovat, že knihovna má přes 2 200 svazků. Ve svém fondu má i videokazety a audiokazety. Veškerý fond je uložen v počítači. Desetileté období ukázalo, že uživatelé knihovny mají zájem o literaturu naučnou duchovní, od doplňování beletrie se upustilo.

Knihovna má svou stálou čtenářskou obec. Není velká, ale konstantní. Proto se snažíme nejen našim čtenářům, ale i farníkům a návštěvníkům kostela v jednostránkových bibliografiích předkládat literaturu v tematických okruzích, kterou si ve farní knihovně mohou půjčit nebo prohlédnout – např. knihy o postní a velikonoční době, pro dobu adventní a vánoční, o modlitbě, k Roku rodiny apod. Tyto seznamy je možno si prohlédnout na vstupních dveřích kostela, kde jsou umisťována různá oznámení.

KNIHOVNÍ TŘÍDĚNÍ FONDU FARNÍ KNIHOVNY

 

 

 

 

 

PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí 11.00 – 12.00

Středa                       14.30– 15.30

Neděle 8.30 – 9.30

 

A fond  - literatura pro dospělé                              M fond  - literatura pro děti a mládež

AB       - beletrie (dále tříděná abecedně)                 MB        - beletrie 

AND     - literatura naučná duchovní                       MND     - literatura naučná duchovní

 

AND      duchovní literatura všeobecně

AND-b    bible, biblická literatura

AND-cdě církevní dějiny

AND-cdo církevní stavby

AND-h   homilie, kázání

AND-ch  Christologie, Ježíš Kristus

AND-m  Mariologie, Panna Maria

AND-mo  modlitby

AND-ř   řády a kongregace

AND-s   svátosti

AND-ž životopisy