Svátky v týdnu:                                                                                     


Ne 13. 01. Svátek Křtu Páně – při bohoslužbách bude obnova křestních slibů; Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.

Čt 17. 01. Památka sv. Antonína, opata

Pá 18. 01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

So 19. 01. Sobotní památka Panny Marie

Ne 20. 01. 2. neděle v mezidobí - votivní mše Za jednotu křesťanů

                                                                               

* Prosím, abyste se přihlásili v zákristii k úklidu kostela, k posílení jednotlivých skupinek, z důvodu pracovních směn v zaměstnání. Jedná se o úklid jedenkrát za měsíc a uklízí se vždy v pátek od 17 hodin. Děkuji všem, kdo pravidelně pomáhají při úklidu kostela a také těm, kteří se přihlásí dnes a v následujících dnech k úklidu našeho krásného kostela sv. Michala.

* Od 1. do 14. 1. 2019 probíhá v celé české republice Tříkrálová sbírka. Koledníci přinášejí do našich domácností radost z narození Ježíše v Betlémě. Finanční dary použije Charita k podpoře dobročinných projektů přímo u nás na Olomoucku, ale i v zahraničí. Jestliže koledníci u vás nebyli, můžete jim přispět ještě dnes po mši svaté, budou stát s kasičkou u východu z kostela.

* Ve středu na faře bude další setkání členů farní rady v 17:00 hodin.

* Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů, ekumenické bohoslužby budou vždy v 17 hodin, a to v pondělí 21. 1. u sv. Michala, ve středu 23. 1. u sv. Mořice a v pátek 25. 1. kostele U Husova sboru. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba v naší farnosti 21. 1. bude v kapli sv. Alexeje a po ní společné posezení v knihovně. Hospodyňky prosíme o přinesení něčeho napečeného k malému pohoštění.

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění letošních oprav. Chybí nám 300.000,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

 

Mše sv.  v 1. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

13.1.

Sv. Michal   7.30 za duše v očistci
    Sv. Michal   9.00 za + rodiče a syna
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 na úmysl dárce 
Po 14.1. Sv. Michal 16.00 za + sestru
Út 15.1.  Sv. Michal 16.00

za manželku Ludmilu, rodiče a děti

St

16.1.

Sv. Michal 16:00  
Čt 17.1. Sv. Michal 16.00  
18.1. Sv. Michal 16.00 na úmysl dárce
So 19.1. Sv. Michal   9.00  
Ne 20.1. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za + Antonii Kelerovou
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za celou naši farnost, aby nás přijetí svátosti křtu vedlo k odpovědnosti předávat víru těm, kdo Boha nepoznali.