Svátky v týdnu:


Ne  6. neděle velikonoční- den modliteb za pronásledované křesťany

St   den modliteb za církev v Číně

Čt   Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek; začíná devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha Sv.

Pá   Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Ne   7. neděle velikonoční- den modliteb za sdělovací prostředky

 

*  Dnes odpoledne ve 14 hodin bude v kapli sv. Alexeje modlitba Cesty světla.

 *  V pátek 9. června od 18 hodin bude už tradiční Noc kostelů, prosím ty, kteří by mohli, aby přišli pomoci se zabezpečením klidného průběhu.

*  Je možno se také přihlašovat na farní pouť do Karolinky na Valašsku k mozaikám P. Rupnika, zastavíme se také na některých poutních místech Valašska. Pouť bude v sobotu 24. června – odjezd v 7 hodin. Zájemci ať se napíší v sakristii do konce května.

 

Mše sv. v  6. velikonočním týdnu

 Ne

 21.5.

Sv. Michal   7.30 za + Vlastu Chytilovu a manžela
    Sv. Michal   9.00 za + P. Bohumila Kunčara
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv.Jan Sarkander 15.00 na úmysl dárce
Po 22.5. Sv. Michal 16.00

 za + Marii Konečnou, manžela a sourozence

Út 23.5. Sv. Michal 16.00  na úmysl dárce
St

24.5.

Sv. Michal 16.00

 na poděkování Pánu Bohu za 55 let manželství

Čt 25.5. Sv. Michal 16.00  na úmysl dárce
26.5. Sv. Michal 16.00  za manžely Fratiška a Anežku Plaché
So 27.5. Sv. Michal   9.00  na úmysl dárce
Ne 28.5. Sv. Michal   7.30  za + Marii Marešovu, manžela a jejich rodiny
    Sv. Michal   9.00  za + rodiče a syna
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv.Jan Sarkander 15.00  na úmysl dárce