Ne 04. 06. Slavnost Nejsvětější Trojice – slavnost 1. sv. přijímání v naší farnosti sv. Michala

          Po 05. 06. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

          Út 06. 06. Svátek sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

          Čt 08. 06. Slavnost Těla Krve Páně – doporučený svátek, věřícím se doporučuje toho dne účastnit mše svaté

                           Mše svatá v 1700 hod. v kostele sv. Mořice s Eucharistickým průvodem k sloupu

                           Nejsvětější Trojice, který vyvrcholí v chrámu sv. Michala slavným Te Deum

                           a Svátostným požehnáním

          So 10. 06. Sobotní památka Panny Marie

          Ne 11. 06. 10. neděle v mezidobí

papež 27 3 2020

Bohoslužby od 1.9.2020

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 15:55; Sobota 8:30 – 8:55; Neděle 8:30 – 8:55 a v 14:30 – 14:55

*V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků. 

Měsíc červen je spojený s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, podobně jako slavení devíti prvních pátků, kdy rozjímáme o lásce Ježíšova Srdce a obnovujeme zasvěcení Ježíšovu Srdci a vykonáme si svátost smíření. Tyto chvíle je nejlépe prožít v kostele před svatostánkem. K inspiraci nám mohou posloužit Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

    • Minulou neděli při sbírce na církevní školy se vybralo 8.136,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
    • V rámci Noci kostelů, která proběhla v pátek 2. června 2022 od 18 do 21 hodin, do níž se zapojila také naše michalská farnost s kostelem sv. Michala a sv. Kateřiny a kapli svatého Jana Sarkandra, do nich zavítalo na 4870 návštěvníků. Srdečně děkuji všem farníkům - dobrovolníkům, kteří se zapojili do této služby.
    • Mše svatá pro děti, které se setkávaly na výuce náboženství v tomto školním roce se uskuteční ve čtvrtek 15. června v 17 hodin v kapli sv. Alexeje. Po skončení bude setkání pokračovat hrami a soutěžemi, spojené s občerstvením. Srdečně jsou zvány nejen děti, ale i jejich rodiče.
    • Farní odpoledne v naší michalské farnosti se uskuteční v neděli 25. června od 15 hodin. Srdečně zveme všechny farníky i děti na společné prožití několika hodin na rajském dvorku a v křížové chodbě, prosíme hospodyňky o drobné pohoštění.

CCI06032021

 

 Mše svaté V TÝDNU PO 9. NEDĚLI VMEZIDOBÍ

 Ne

04.06.

Sv. Michala   9.00

za děti, které letos přistupují k 1. sv. přijímání, zvláště za naši Anetku, její rodiče, sourozence a křestní kmotry

    Sv. Kateřina    11.00

za živé a + členy společenství živého růžence

    Sv. J.Sarkander    15.00

za + Vojtěcha Kudláčka z Červené vody

Po

05.06.

Sv. Michal 16.00

za + Josefa Adamce, + rodiče a sourozence a živou a + rodinu Adamcovu a Jenáčkovu

Út

06.06.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

St

07.06.

Sv. Michal 16.00

za živé a + členy společenství živého růžence

Čt

08.06.

Sv. Michal 17.00

 Slavnost Těla Krve Páně – mše svatá u sv. Mořice

09.06.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

So 10.06. Sv. J. Sarkander 09:00

na úmysl dárce

Ne

11.06.

Sv. Michal  9.00

na úmysl dárce

    Sv. Kateřina 11.00

 za + Josefa Adamce, + rodiče a sourozence  a živou a + rodinu Adamcovu a Jenáčkovu

    Sv. J. Sarkander 15.00

na úmysl dárce

 

Přímluva za farnost: 

Prosme za naši farnost, abychom zvláště v měsíci červnu prohloubili úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a obnovili slavení devíti prvních pátků.

 

 

         Kontakty na nemocniční kaplany:  NEMOCNIČNÍ KAPLANI OLOMOUC                              NEMOCNIČNÍ KAPLANI OKOLÍ