Svátky v týdnu:


Ne  5. neděle postní

Po Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie

Ne   KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání jívových ratolestí

 VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU

* Dnes se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci zve rodiče s dětmi na křížovou cestu pro děti, která se uskuteční ve středu 28. 3. 2018 v 10.15 hod. v křížové chodbě kostela sv.
Michala v Olomouci.

* Modlitba křížové cesty v době postní ve farnosti sv. Michala je v Křížové chodbě vždy v pátek v 15:30 hod. a v neděli v 8:30 hod. před mši svatou místo modlitby sv. růžence.

* Krabičky s postní almužnou, co jsme postem ušetřili, je třeba přinést na příští, tj. Květnou neděli na bohoslužbu.

*  Děkanátní setkání mládeže před Květnou neděli bude v sobotu 24. března v Dolanech. Začátek v 9:00 hodin přednáškou sestry dominikánky Gabriely Vlkové, následuje mše sv., oběd a worshopy.

* List otce biskupa Mons. Pavla Posáda k děkanátním setkáním mládeže

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání mládeže.

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách,                                   + Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

* Upozornění: ze soboty 24. 3. na neděli 25. 3. začíná letní čas. Prakticky to znamená, že se vyspíme o jednu hodinu méně, proto je třeba si nastavit hodiny-budík o jednu hodinu dopředu, abychom přišli za týden v neděli na mši svatou včas.

 

Mše sv.  v  týdnu po 5. neděli postní

 Ne

18.3.

Sv. Michal   7.30 za nemocnou neteř Marcelu a její rodinu
    Sv. Michal   9.00 za + Karolínku Stehlíkovou v den 1. výročí jejího úmrtí
    Sv. Kateřina 11.00

za + bratra Josefa, švagry Josefy a Ladislava

    Sv. Jan Sark. 15.00 za pana Vlastimila Zadrobílka, za paní Evu Zadrobílkovou, roz. Vaňkovou, za paní Evu Karabáčkovou, za paní Vybíralovou, za rod Zadrobílků, za rod Vaňků, za rod Švajdlerův, za rod Balášů a za rod Antků
Po 19.3. Sv. Michal 16.00

za Boží pomoc a požehnání pro mladé manžele Helenku a Martina

Út 20.3. Sv. Michal 16.00 na poděkování P. Bohu za 85 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalších let s Pánem
St

21.3.

Sv. Michal 16.00

za syny Jana a Viktora a jejich rodiny

Čt 22.3. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci 
23.3. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci 
So 24.3. Sv. Michal   9.00 za živou a + rodinu Mannocciovou
Ne 25.3. Sv. Michal   7.30 za duše v očistci
    Sv. Michal   9.00 za + Antonína Rozsypala
    Sv. Kateřina 11.00  ke cti smrtelné úzkosti Kristovy v Getsemanech
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost:   Prosíme za celou naši farnost, abychom v této postní době obnovili modlitbou, postem a štědrostí pravdivost svého vztahu s Bohem, který začal přijetím svátosti křtu.