Svátky v týdnu:                                                                                                   


Ne  16. 06. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, ve farnosti sv. Michala 1. svaté přijímání a Farní den

Út   18. 06. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení na Svatý Hostýn; prosíme Vás o modlitbu za nás kněze

St  19. 06. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Čt  20. 06. Slavnost Těla Krve Páně, doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit mše svaté

Pá 21. 06. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

So 22. 06. Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

Ne 23. 06. 12. neděle v mezidobí

 

                                                                               

* Minulou neděli při sbírce na církevní školy se vybralo 3.883,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Dnes, v neděli 16. června od 15 hodin se uskuteční v naší farnosti Farní den. Srdečně zveme všechny farníky i děti na společné prožití několika hodin na rajském dvorku a v křížové chodbě, prosíme hospodyňky o drobné pohoštění.

* Ve čtvrtek o Slavnosti těla Krve Páně bude mše svatá v 17:00 hod. v kostele svatého Mořice s Eucharistickým průvodem na náměstí. V tento den mše svatá u sv. Michala NEBUDE!!!

* Příští neděli 23. června bude sbírka na opravy kostela sv. Michala. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

 

Mše svaté  v 11. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

16.6.

Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, křestní kmotry a sourozence
    Sv. Kateřina 11.00

za rodinu Lovečkovu a duše v očistci 

    Sv. Jan Sark. 15.00  
Po 17.6.  Sv. Michal 16.00 za + Františka a Marii a za živou a + rodinu
Út 18.6. Sv. Michal 16.00

za Boží pomoc a ochranu P. Marie v nemoci pro paní Helenu Řezníčkovou

St

19.6.

Sv. Michal 16:00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

20.6.

Sv.Mořic 17.00 Mše svatá v chrámu sv. Mořice s Eucharistickým průvodem na náměstí
21.6. Sv. Michal 16.00

za živé a + příbuzné a spolusestry, za pokoj a mír ve světě, za umírající a duše v očistci

So 22.6. Sv. Michal  9.00 na úmysl dárce
Ne 23.6. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00

za + Aloise Rozsypala

    Sv. Kateřina 11.00 za + švagra Josefa a Jaroslava 
    Sv. Jan Sark.         15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc, ochranu a požehnání při letošní opravě kostela svatého Michala.