Svátky v týdnu:


Ne  2. neděle v mezidobí

St    Památka sv. Antonína, opata

Čt    Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Ne   3. neděle v mezidobí

 

*  Ve středu 17. ledna v po mši svaté v 17 hodin prosím, aby se sešli na faře členové farní rady.

* Ve středu 17. ledna po mši sv. v 17:00 hod. je setkání společenství živého růžence v kapli v Öde.

* Prosím, abyste se zapojovali do předčítání textů z Písma Svatého při mši svaté a zapisovali do připravené tabulky v zákristii na 1. i na 2. čtení Božího slova.

* Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů, ekumenické bohoslužby budou vždy v 17 hodin, a to v pátek 19. 1. v kostele U Husova sboru, v pondělí 22. 1. u sv. Michala a ve středu 24. 1. u sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě za jednotu křesťanů.

* Tak jako minulou neděli se na Vás obracíme s prosbou, abyste se přihlásili (dnes při odchodu z kostela, v jiné dny v zákristii) k úklidu kostela sv. Michala jednou za měsíc, který probíhá vždy v pátek v 17 hodin po bohoslužbě. Bude dobré, když se utvoří skupinky alespoň po čtyřech lidech na každý týden (jeden bude vysávat zátěžové koberce, druhý utírat prach a další dva s mopem budou stírat podlahu). Pro případ, že nebudete moci v den, kdy Jste se zapsali uklízet, např. z důvodu rodinné oslavy, nahlaste i svá telefonní čísla, abyste si úklid kostela mohli s někým jiným vyměnit. Před týdnem se přihlásila třetina ochotných farníků k úklidu kostela z celkového počtu tak, aby byl zajištěn úklid každý pátek v měsíci. Děkuji všem, kdo se přihlásí dnes a v následujících dnech k úklidu našeho krásného kostela sv. Michala.

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění loňských oprav. Celkové náklady činily 4,7 mil Kč, z toho podíl vlastníka – farnosti činil 650 tis. Kč. Je také možnost vystavit doklad o přijetí daru, který si pak dárce může odečíst od základu daně. V takovém případě je potřeba přinést dar osobně na faru nebo do zákristie a nebo převést elektronicky na účet farnosti. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

 

Mše sv. 2. týdne liturgického mezidobí

 Ne

 14.1.

Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za + rodiče a syna
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00 za paní Anežku Kurekovou
Po 15.1. Sv. Michal 16.00

za dceru

Út 16.1. Sv. Michal 16.00 za Boží požehnání a ochranu od zlého pro obyvatele domu
St

17.1.

Sv. Michal 16.00

na úmysl dárce

Čt 18.1. Sv. Michal 16.00 za + rodiče Kubíčkovy, + sourozence a + švagra
19.1. Sv. Michal 16.00 za + Lubomíra Honče, + Emila Polácha a + Ladislava Hoňka
So 20.1. Sv. Michal   9.00 za + Růženu Vavrekovou
Ne 21.1. Sv. Michal   7.30 na úmysl dárce
    Sv. Michal   9.00 za + Antonii Kelerovou 
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost: Prosíme za celou naši farnost, abychom ochotně dávali své síly do služeb evangelia.