Svátky v týdnu:


Ne   Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na církevní školy

                                                         Dnes končí doba velikonoční.

Po   Památka Panny Marie, Matky církve

Čt    Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

So    Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Ne    Slavnost Nejsvětější Trojice

 

  * Od středy 2. května začaly letošní opravy našeho farního kostela sv. Michala, konkrétně restaurování nástěnných maleb a štuků východní kopule chrámu, tj. u presbytáře, zatím v hodnotě přislíbených finančních zdrojů 2,5 milionu korun, (1,5 milionu k dokončení celé východní kopule prozatím chybí). Z těchto důvodů jsou přeloženy všechny bohoslužby do kaple sv. Alexeje a přichází se farním vchodem. Po dobu stavby lešení – cca jeden měsíc, je kostel z důvodu bezpečnosti zcela uzavřen, pak bude zpřístupněná zadní část kostela s průchodem do křížové chodby. Zpovědní místnost je v prostoru kanceláře, když vstoupíte do farní budovy, po pravé straně.

* Ve středu 23. května v 17 hod. v kapli sester františkánek na Hrnčířské ulici se koná setkání členů živého růžence.

* V pátek 25. května se uskuteční akce noc kostelů. Naše chrámy se otevřou lidem, kteří zde běžně nepřicházejí, aby se seznámili s jejich historií, mohli se zde ztišit a prožili neobyčejné zážitky. Do této noci kostelů se zapojí i naše farnost sv. Michala. Proto prosím o dobrovolníky, aby se přihlásili v sákristii a pomohli s organizací celé akce. Začátek je v 18 hod. a zakončení ve 22 hod. Pro návštěvníky noci kostelů budou kromě křížové chodby, kaple sv. Alexeje a gotické věže také otevřeny kostel sv. Kateřiny a kaple sv. Jana Sarkandra.

* Dnes o neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého mši svatou v 9:00 hod. spolu s námi slavili poutníci z italské farnosti sv. archanděla Michaela v Roero, resp. členové asociace Cavalieri sv. Michala z Roera. Děkujeme, že si letos vybrali právě naši farnost sv. Michala v Olomouci a jsme hrdi na to, že náš kostel sv. Michala je považován za první kopulovitou stavbu severoitalského typu na Moravě, jehož staviteli byli italští architekti Giovanni Pietro Tencala a Domenico Martinelli.

* Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění oprav. Celkové náklady pro rok 2018 činí 4,0 mil Kč. Je také možnost vystavit doklad o přijetí daru, který si pak dárce může odečíst od základu daně. V takovém případě je potřeba přinést dar osobně na faru nebo do zákristie a nebo převést elektronicky na účet farnosti. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

 

 

Mše sv.  v 7. týdnu liturgickém mezidobí

 Ne

20.5.

Sv. Michal   7.30 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
    Sv. Michal   9.00 za + P. Bohumila Kunčara
    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sark. 15.00
Po 21.5. Sv. Michal 16.00 za + Vlastu Chytilovou, jejího manžela a celou živou a + rodinu
Út 22.5. Sv. Michal 16.00 za pokoj a uzdravení vztahů v rodině
St

23.5.

Sv. Michal 16.00
Čt 24.5. Sv. Michal 16.00 za obrácení v rodině a duchovní povolání pro děti
25.5. Sv. Michal 16.00
So 26.5. Sv. Michal  9.00  
Ne 27.5. Sv. Michal   7.30 za + rodiče a syna
    Sv. Michal   9.00 za + Boží požehnání a ochranu pro mladou rodinu
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost:   : Prosíme za celou naši farnost a za Boží ochranu a pomoc při letošních opravách kostela sv. Michala