Svátky v týdnu:                                                                                     


Ne 17. 03. 2. neděle postní

Út  19. 03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek, věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté – 6. výročí uvedení do úřadu papeže Františka

Ne 24. 03. 3. neděle postní

                                                                               

* Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravy našeho kostela. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění letošních oprav. Chybí nám 300.000,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* V době postní probíhá postní almužna. U kancionálů je možno si vzít krabičku, která se může stát, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Do krabičky, postničky, vkládáme peníze, představující hodnotu toho, co jsme si svým odřeknutím ušetřili. Krabičky je potom třeba přinést o Květné neděli na bohoslužbu. Je možno také vložit papírek s konkrétním jménem, komu by se mělo pomoci.

* Také příští týden budou všechny mše svaté ve farním kostele, z důvodu nutné malé opravy varhan v kapli sv. Alexeje.

* Ve středu 20. března bude na faře další setkání členů farní rady v 17:00 hodin.

* Bratři dominikáni zvou všechny chlapy na tradiční postní program pro muže ve středu od 19 hod.

* Modlitba Křížové cesty v době postní ve farnosti sv. Michala bude vždy v pátek v 15:30 hod. a v neděli v 8:30 hod. před mši svatou místo modlitby sv. růžence v křížové chodbě.

* Církevní Základní škola sv. Voršily oznamuje, že Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 21. 3. od 9 do 16 hodin a Zápis do 1. ročníku proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 13 do 18 hodin.

* V pátek 22. března v 8:30 hodin v kostele sv. Kateřiny bude mše svatá Církevní základní školy sv. Voršily ke cti sv. Josefa, kterou bude celebrovat otec biskup Mons. Josef Hrdlička.

 

 

Mše sv.  v  týdnu po 2. neděli postní

 Ne

17.3.

Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za dobrodince kostela sv. Michala
    Sv. Kateřina 11.00

za + bratra, švagra Josefa a duše v očistci 

    Sv. Jan Sark. 15.00  
Po 18.3. Sv. Michal 16.00 za + Karolínku Stehlíkovou, v den 2. výročí jejího úmrtí
Út 19.3. Sv. Michal 16.00

za duše v očistci

St

20.3.

Sv. Michal 16:00 za živé a zemřelé farníky
Čt 21.3. Sv. Michal 16.00  
22.3. Sv. Michal 16.00 za dary Ducha Svatého pro rodiny naší farnosti
So 23.3. Sv. Michal   9.00 na úmysl dárce
Ne 24.3. Sv. Michal   7.30  
    Sv. Michal   9.00 za + Antonína Rozsypala 
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Jan Sark. 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc a požehnání při přípravě letošních oprav kostela svatého Michala.