Během roku 2018 v rámci činností odstraňování bariér a v rámci projektu „Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením na území města Olomouce a renovace haptických modelů" se postupně renovovali dřevěné haptické modely, které byly pořízeny v letech 2001 a 2002 v rámci zpřístupnění olomouckých památek osobám se zrakovým postižením. Jednalo se o pět modelů: model baziliky na Svatém Kopečku, historické budovy radnice, kostelů sv. Mořice, sv. Michala a sv. Gorazda.

Haptické modely slouží jako hmatové pomůcky pro osoby se zrakovým nebo kombinovaným postižením, kteří se tak mohou lépe seznámit se zásadní architekturou chrámů.

Odbornou renovaci provedl restaurátor Otakar Ruček, který má s výrobou haptických modelů výborné zkušenosti .