krol logo                         

                             Kříž před kostelem sv. Kateřiny

                                                                  Restaurování sousoší na střeše kaple sv. Jana Sarkandra

                                                                  

     Restaurování intarzovaných  přístěnných lavic v kostele sv. Michala v Olomouci začalo probíhat 15.1.2023 .  Rozpočet projektu byl stanoven na čístku  664.516,-Kč. Z dotace projektu Olomouckého kraje byla poskytnuta částka  ve výši 240 tis. Kč.