CSM Olomouc 2017          1   hqdefault
Hymna CSM v Olomouci

 

 

 

 

DSC 0027DSC 0048DSC 0055mkDSC 0090DSC 0088DSC 0102DSC 0105


IMG 9240IMG 9243IMG 9414IMG 9242       

 
IMG 9246IMG 9250IMG 9288IMG 9302IMG 9381IMG 9394

 

 

 

 

 

DSC 00461s

Poutní mše svatá

Hlavním celebrantem nedělní pouťové mše svaté k oslavě Sv. Michaela Archanděla byl rektor kněžského semináře P. Antonín Štefek.

 

 

 

 

Misie   NEUZAVÍREJME SI SRDCE SVÝMI

   ČÁSTEČNÝMI STAROSTMI, ALE

   ROZŠIŘME HO NA HORIZONTY

   CELÉHO LIDSTVA.

                                   PAPEŽ FRANTIŠEK

Misijní neděle 2016

 

201011191653 Boží20Milosrdenství Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství na sobotu 28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Podrobnosti a aktuální informace k této pouti naleznetemilosrdenstvízde. Jedná se o jednodenní pouť do chrámu Božího milosrdenství, v 9.00 hod začíná program na venkovním areálu u zmíněného chrámu. V 10.30  hod bude mše sv., kterou  bude sloužit kardinál Dominik Duka, kázání bude mít o. arcibiskup Jan. Po obědě z vlastních zásob bude souběžný program na třech místech (koncert, přednáška, adorace) v 15.00 hod. korunka k Božímu milosrdenství, v 15.30 hod putování do chrámu sv. Jana Pavla, kde jsou nádherné mozaiky P. Rupnika, v 16.00 hodin ukončení programu a návrat.

 Mše svatá z Národní pouti ve Svatém roce - Krakow - Lagiewniki                                   Korunka k Božímu milosrdenství

 

 Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

 Národní pouť očima poutníka

Pouť Krakow           Národní pouť do Krakova 

                                 

 

 

 

1701aaVe čtvrtek 24.12. 2015 v 15.00 hod otec arcibiskup Jan sloužil Vánoční mši svatou. Prezentované snímky zachytil Olomoucký deník.     05

07100615

13a02

 

Pastýřský list

   
023168 56 174559

 

Poselství papeže Františka

 

Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství - Urbi et Orbi

 

 Vánoce očima otce Antonína

    Hvězda označuje skutečný Betlém, dům chleba.  

                Hvězda označuje skutečný Betlém dům chleba

        Když přišla na svět Láska.   

Když přišla na svět Láska

  Pravý Betlém (bet - lechem), dům chleba, který sestoupil z nebe.

Pravý Betlém Dům chleba který sestoupil z nebe

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600mdtbxri
  Papež František oznámil vyhlášení Svatého roku milosrdenství, který bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku. Svatá brána, brána obrovského Božího milosrdenství!   

Papež František v roce 2015 

sv. Faustýna

Svatá Brána 2015

Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

 

 Tento obraz byl namalován podle vidění svaté sestry Faustyny Kowalske.

Úcta k tomuto obrazu spočívá v modlitbě s důvěrou. Každému, kdo bude uctívat milosrdného Ježíše skrze tento obraz dal sám Pán Ježíš mnohé přísliby, například: milost spásy,velké pokroky na cestě ke křesťanské dokonalosti, milost šťastné smrti a jiná časná dobra.

Variant tohoto obrazu je mnoho - jak se tedy pozná, že je to ten pravý obraz Božího milosrdenství? Každý obraz musí mít 5 prvků, podle kterého se dá poznat:

- musí na něm být Ježíš Kristus se svatozáří

- Jeho pravá ruka žehná

- Jeho levá ruka odkrývá jeho milosrdné srdce, z kterého září dva paprsky- červený a bílý (namodralý). Tyto paprsky se objevily, když byl Ježíš propíchnut kopím na kříži. Červený paprsek zobrazuje krev a bílý/modrý vodu.

- Ježíšovy nohy vypadají, jakoby chodil- znázorňuje to, že Pán chce přijít do našeho srdce

- na tomto obraze musí být napsáno ,,Ježíši důvěřuji Ti".

NEKNárodní eucharistický kongres BRNO 2015 

       Homílie kardinála Paula Cordese